Menu
Krepšelis

Grąžinimo informacija

Ši informacija yra neatsiejama internetinės parduotuvės www.detadalys.lt Taisyklių ir Sąlygų dalis.

Pirkėjai turi teisę nenurodę priežasties atsisakyti prekės pirkimo ir pardavimo sutarties besivadovaudami Civilinio kodekso 6.228 10 ir 6.228 11 straipsniuose nustatyta tvarka., pranešę apie tai pardavėjui raštu per 14 dienų nuo prekės pristatymo arba atsiėmimo momento.

Prekės grąžinamos originalioje prekės ir siuntos pakuotėje kartu su prekės dokumentais (įskaitant garantinį taloną, jei jis buvo pateiktas su preke). Grąžinant būtina pridėti originalią sąskaitą faktūrą, kurią Pirkėjas gavo su siunta, jei grąžinamos visos pagal atitinkamą sąskaitą faktūrą patiektos prekės, arba sąskaitos faktūros kopiją, jei grąžinama dalis pagal atitinkamą sąskaitą faktūrą patiektų prekių, užpildytą ir pasirašytą pirkimo ir pardavimo sutarties atsisakymo pranešimo formą.

Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis ūkio ministro 2011 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 4-959 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.

Norėdamas grąžinti prekę (-es), Pirkėjas turi pranešti Pardavėjui el. paštu: shop@detadalys.lt. Pardavėjas atsiųs prekių grąžinimo dokumentą, kurį Pirkėjas privalo užpildyti ir pateikti Pardavėjui kartu su grąžinamomis Prekėmis.

Daugiau informacijos apie prekių gražinimą pateikta Taisyklėse ir Sąlygose 9 punkte "Garantijos ir atsisakymai"

Internetinė parduotuvė detadalys.lt naudoja slapukus sutartinių įsipareigojimų ir rinkodaros tikslais